Remium erhåller tillstånd att lämna garantier vid nyemissioner

Remium AB (”Remium”) har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att lämna garantier vid nyemissioner. Detta innebär att Remium mer aktivt kommer att bearbeta marknaden för garanterade nyemissioner och att Remiums produktutbud förstärks.

Remium har sedan starten successivt utvecklat sitt produktutbud. Från första början utgjordes verksamheten av traditionellt mäkleri och handel för egen räkning. Därefter har verksamheten kompletterats med analys, market making och corporate finance. Remiums fokus på små och medelstora bolag och deras aktieägare kvarstår oförändrad. I en kommentar säger Remiums VD Filip Engelbert: ”Remium har sedan starten utvecklats i takt med våra kunders behov och önskemål. Under den senaste 12 månadersperioden har vi fått ett ökat antal förfrågningar från kunder som har kapitalbehov. Framförallt är det en ökad efterfrågan från bolag som behöver expansionskapital och/eller kapital i samband med förvärv. Vi vill kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster inom nyemissioner. En del i detta tjänsteutbud är att erbjuda emissionsgarantier” För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Filip Engelbert, tfn 08 – 454 32 50

Om oss

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, samt företagstjänsterna Introduce.se, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Dokument & länkar