Fi System S.As bud på Resco AB

Report this content

Fi System S.As bud på Resco AB Som Fi System och Resco meddelade den 11 september 2000 lämnade Fi System ett bud på Resco som uppgick till ett värde av cirka MSEK 1.567, vilket innebar en premium på cirka 41 procent beräknad på Rescos stängningskurs den 8 september 2000 och en premium på cirka 55 procent beräknad på de 10 sista handelsdagarna före offentliggörandet av budet. Rescos styrelse rekommenderade i samband med offentliggörandet innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Resco att acceptera erbjudandet. FiSystems aktie noterades den 8 september 2000 på Nouveau Marché (Paris) till 56,0 Euro (SEK 468,5). Sedan offentliggörandet av budet har Fi Systems aktiekurs sjunkit med 60 procent. Några av de större aktieägarna som inte bundit sig för budet, tillsammans representerande mer än 10 procent av antalet aktier i Resco, har indikerat till Rescos styrelse att de ej kommer att acceptera budet. Rescos styrelse har vid en sammantagen bedömning baserad på de kraftigt förändrade marknadsmässiga förutsättningarna enhälligt förklarat sig ej längre kunna rekommendera erbjudandet. En ledamot har på grund av jäv inte deltagit i behandlingen av ärendet. Resco önskar dock fortsätta samarbetet med Fi System i samband med stora komplexa uppdrag som tillfredställer behovet hos internationella kunder i Europa. Resco AB (publ) Styrelsen För vidare information kontakta: Kjell Jacobsson, styrelseordförande Resco AB 070-890 30 50 Torstein Johansen, VD Resco AB 070-665 65 10 Viktor Svensson, IR- och informationsansvarig Resco AB 070-890 33 13 Om Resco AB RESCO är ett konsultföretag som bygger på föreningen av flera branschers starkaste människor. Specialister med kompetenser som låter oss erbjuda en större helhet än andra - från Internet och till den fysiska världen. Med våra cirka 550 specialister inom marknadskommunikation, affärssystem, design, internetstrategi, webbteknik och arkitektur intar vi en unik position inom marknaden för företags förnyelse. Vårt erbjudande spänner från kommunikation som stärker relationer och in i den teknik och som gör affärsutbyte möjligt. Vi ser som vår uppgift att ständigt utmana våra kunder och oss själva att se nya möjligheter i en ny tids ekonomi. RESCO startade 1982. Vi är idag noterade på Stockholms Fondbörs och har kontor i Sverige, Finland och Tyskland. www.resco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar