Resco och SandellSandberg tecknar avtal

Resco och SandellSandberg tecknar avtal Avtal är undertecknat mellan Resco AB och SandellSandberg. Avtalet innebär att Resco förvärvar SandellSandberg. I och med affären har ett unikt kompetenserbjudande skapats på marknaden. Affären påverkar Rescos lönsamhet positivt efter goodwillavskrivning. SandellSandbergs resultat ligger i dag på 16 miljoner kronor per nu rullande 12-månadersperiod, 10 miljoner kronor efter goodwillavskrivning. Rescos omsättning för 1999 var 283 miljoner kronor. Rescos omsättning proforma 1999 uppgår till 420 miljoner kronor. Antalet anställda blir efter affären 580 personer, inklusive intressebolag. Resco har därmed ökat sin personal med 62 procent sedan 1 november 1999. - I och med affären med SandellSandberg erbjuder Resco nu ett totalgrepp på affärslösningar som inte finns hos någon annan, säger Torstein Johansen, vd för Resco. Jag är stolt över att vi kan erbjuda så många olika spetskompetenser inom samma företag. Vi utvecklas allt mer mot att bli ett holistiskt idéföretag som dessutom realiserar lösningar. Köpet kommer att göras med nyemitterade Resco-aktier. Parterna har kommit överens om två förändringar från Letter of Intent. Antalet aktier justeras från 525.000 till 600.000 nyemitterade aktier, som en följd av börsens utveckling. Resco kommer att lösa ut det egna kapitalet hos SandellSandberg. Den gemensamma kompetensen på Resco sträcker sig sedan tidigare över affärsstrategier inom Internet, affärssystem, systemutveckling, verksamhetsutveckling och Internet. Nu kompletteras detta med reklam och arkitektur. - Kombinationer av kompetens tror vi på, det har vi god erfarenhet av sedan tidigare, säger Joakim Uebel, vd för SandellSandberg. Vi har arbetat med reklam, branding och arkitektur och sett synergierna av denna mix. När man förenar flera synsätt i en lösning blir resultatet större än de enskilda var för sig. Det kommer vi att visa marknaden i och med detta helt nya kompetenserbjudande. Avtalet förutsätter Rescos styrelses godkännande. Kontaktpersoner: Torstein Johansen, vd Resco 08- 519 030 00 Ulf Sandberg, SandellSandberg 0709-63 27 22 Thomas Sandell, SandellSandberg 0709-63 27 23 Joakim Uebel, VD SandellSandberg 0709-63 27 25 Om Resco I Resco förenas kommunikationsförmågan hos den moderna webbyrån med bred och djup kompetens inom Internetstrategier, verksamhetsutveckling, marknadskommunikation, competence management, affärssystem och systemintegration. Med dessa specialister har Resco en unik position på den nordiska IT/Internet-marknaden. I och med affären med SandellSandberg har Resco 580 anställda. Resco startade 1982. 1996 noterades Resco på OM Stockholmsbörsens O-lista. Om SandellSandberg SandellSandberg förenar reklam, arkitektur och de gemensamma områden som ligger däremellan. Affärsiden är att bygga och kommunicera starka och hållbara identiteter. SandellSandberg bildades 1995, ett ungt företag som representerar stor erfarenhet genom grundarnas tidigare erfarenheter. Företaget är idag internationellt verksamt bland annat för MEXX, EF, Saab Italia, EHPT och Ikea Tyskland. SandellSandberg utgör i dag 53 personer som arbetar med strategisk reklam, arkitektur, inredning, produktformgivning, webdesign, corporate identity, förpackningsdesign. SandellSandberg är dessutom delägare i Brand Management, det första renodlade konsultföretaget inriktat på varumärkesprocesser. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar