Resco tecknar avtal om två företagsförvärv i Finland

Resco tecknar avtal om två företagsförvärv i Finland Resco tar ännu ett expansivt steg i Finland via förvärv av IT- och internetkonsultföretagen Dataform Oy samt Toneco Oy. De bägge företagen besitter spetskompetens inom CRM och förstärker därmed den befintliga verksamheten i Finland. Resco har mer än 150 medarbetare i Finland, efter förvärven, med en vidsträckt kompetensmix. I april förvärvade Resco det finska IT- och internetkonsultföretaget Major Blue Company med omkring 100 medarbetare, en verksamhet som nu utgör grunden för Resco i Finland. Resco betraktar den finska marknaden som strategiskt viktig dels via en stark underliggande tillväxt, dels genom frontpositionen inom CRM (customer-relationship-management) och mobilt Internet. Förvärven av Dataform Oy och Toneco Oy ligger helt i linje med strategin om ett starkt och heltäckande marknadserbjudande i Finland. Dataform Oy, med sin bas i Åbo, är ett IT- och internetkonsultföretag med 35 medarbetare. Dataform Oy har spetskompetens inom CRM via egenutvecklade nischprodukter som framför allt riktar sig till detaljhandelsindustrin. Bland de enskilt största kunderna återfinns Kesko Oy, Finlands största detaljhandelskedja. Dataform Oy har även kunder i Sverige, Norge, Tyskland och ett antal utanför Europa. Bolaget beräknas omsätta cirka 16 MFIM (23 MSEK) med lönsamhet år 2000. Toneco Oy, med sin bas i Helsingfors, är ett IT- och internetkonsultföretag som sysselsätter 7 medarbetare. Toneco Oy har utvecklat ett antal objektorienterade CRM-produkter och adderar därmed ytterligare kompetens till Resco avseende förmågan att paketera konsultverksamheten till "produkter". Bolaget har tillika utvecklat internationellt gångbara produkter som möjliggör integration av SMS- baserad kommunikation med de underliggande databaserna. Toneco Oy beräknas omsätta cirka 3 MFIM ( 4,3MSEK) med lönsamhet år 2000. "Det finns sedan länge personliga och proffesionella band mellan de båda förvärvade bolagen och Major Blue Company, vilket stärker den samlade affären. Den nya konstellationen skapar ett marknadserbjudande som spänner från egenutvecklade mobila CRM-produkter till gedigen kompetens kring integrerade ERP-lösningar samt internetmiljöer", säger Markku Pekkola, VD Major Blue Company. "Resco har på mycket kort tid intagit en av de ledande positionerna på den lukrativa finska IT- och internetkonsultmarknaden. Och tillväxten, som sker under lönsamhet, i Finland är fortsatt prioriterad tack vare ett växande, lokalt kundunderlag som efterfrågar IT-lösningar i teknikens framkant. Vad gäller förståelsen för integrerade CRM-lösningar sällar sig nu Resco till en av de ledande i Europa", säger Torstein Johansen, VD Resco AB. Till följd av den föreslagna fusionen mellan Fi System och Resco krävs ett godkännande av förvärven utav det föreslagna bolagets gemensamma styrelse. Fi System är positiva till de bägge förvärven. Betalning sker med nyemitterade aktier. Datacom Oy samt Toneco Oy avses följaktligen integreras i Major Blue Company, Finland. För ytterligare information kontakta: Torstein Johansen, VD Resco AB 070-665 65 10 Markku Pekkola, VD Major Blue Company +358 400 233 150 Viktor Svensson, IR- och informationsansvarig Resco AB 070-890 33 13 Om Resco AB RESCO är ett konsultföretag som bygger på föreningen av flera branschers starkaste människor. Specialister med kompetenser som låter oss erbjuda en större helhet än andra - från Internet och till den fysiska världen. Med våra cirka 550 specialister inom marknadskommunikation, affärssystem, design, internetstrategi, webbteknik och arkitektur intar vi en unik position inom marknaden för företags förnyelse. Vårt erbjudande spänner från kommunikation som stärker relationer och in i den teknik och som gör affärsutbyte möjligt. Vi ser som vår uppgift att ständigt utmana våra kunder och oss själva att se nya möjligheter i en ny tids ekonomi. RESCO startade 1982. Vi är idag noterade på Stockholms Fondbörs och har kontor i Sverige, Finland och Tyskland. www.resco.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar