Marknadsmeddelande 22/18 - Sista dag för handel med BTA i Respiratorius AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, RESP BTA, är den 23 januari 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RESP BTA
ISIN-kod: SE0010600304  
Orderbok-ID: 438Y
CFI: ESNUFR 
FISN: RESPIRATOR/SH 
Sista handelsdag: 23 januari 2018

Stockholm den 18 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).