RhoVac AB deltar i diskussionsmöte hos europeiska läkemedelsmyndigheten

RhoVac AB (publ) (”RhoVac”) meddelar idag den 25 april 2018, att bolaget mottagit mötesinbjudan till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för vidare diskussion om den kommande kliniskt fas IIb-studien.


RhoVac inledde en Scientific Advice-procedur med EMA direkt efter förmötet i slutet av februari 2018, med förväntad avslutning av proceduren i slutet av april 2018. Efter inbjudan att delta i EMA:s Scientific Advice Working Party’s möte i London är hela förfarandet, enligt standardföreskrifter, förlängd med cirka en månad och slutförandet beräknas nu till slutet av maj 2018.

Inbjudan till diskussionsmöte med EMA:s Working Party är inte standard i en Scientific Advice procedur. EMA kan emellertid erbjuda denna möjlighet till företag för att se till att företagets utvecklingsstrategi är klarlagd och därmed säkerställa att den mest korrekta rådgivningen ges till bolaget inför utformningen av den kommande kliniska fas IIb-studien.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

-Det är glädjande att vi får möjlighet att diskutera RhoVacs utvecklingsprojekt ytterligare med relevanta personer hos EMA inför den kommande fas IIb-studien. Bolagets läkemedelskandidat RV001 siktar mot att initiera behandling av metastaserande cancer i en tidigare fas av sjukdomsutvecklingen än vad existerande behandlingar gör idag, och därför är det viktigt att både de regulatoriska myndigheterna och RhoVac har en gemensam förståelse för det behandlingskoncept som utvecklas. Det är därför värdefullt för projektets fortsatta utveckling att RhoVac får möjlighet att delta i detta diskussionsmöte med flera av EMAs kliniska fas IIb- och III-experter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar