RhoVac fasthåller strategi för affärs- och klinisk utveckling

RhoVac AB (publ) (”RhoVac” eller ”Bolaget”) klargör idag, 8 november 2018, informationen som publicerades under gårdagen den 7 november 2018 av nyhetsmediet Finwire. RhoVac står fast vid sin tidigare kommunicerade strategi att försöka sälja eller utlicensiera hela, eller delar, av Bolaget tidigast efter avslutad fas I/II.

Med referens till informationen som publicerades av Finwire igår, 7 november 2018, förtydligar RhoVac att Bolaget inte har publicerat pressmeddelande eller informationsbrev relaterat till den av Finwire publicerade nyheten.

RhoVac vill samtidigt förtydliga, att Bolaget inte ändrat strategin som finns beskrivet i investerarmemorandumet från vårens emission dvs att försöka sälja eller utlicensiera hela, eller delar, av Bolaget tidigast efter avslutad fas I/II. Parallellt med den fortgående affärsutvecklingen, planeras och förbereds allt inför att en klinisk fas IIb-studie på prostatacancerpatienter ska kunna påbörjas under våren 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVac har redovisat top-line resultat från klinisk fas I/II-studie i augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight STockmarket sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.se.


Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar