Carl Lamms rekapitalisering – Carl Lamm Holding AB kontrollerar 96 procent av Carl Lamm AB

Carl Lamm Holding AB (publ) (”Carl Lamm Holding”) offentliggör härmed att ytterligare 195 004 aktier har lämnats in i Carl Lamm Holdings offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Carl Lamm AB (publ) (”Carl Lamm”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Carl Lamm (”Erbjudandet”). Därmed har totalt 9 816 706 aktier i Carl Lamm, motsvarande cirka 96,13 procent av det totala antalet aktier och röster, lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den förlängda acceptperioden. Carl Lamm Holding har inte förvärvat några aktier i Carl Lamm utanför Erbjudandet och äger eller kontrollerar därmed inte några aktier i Carl Lamm utöver de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Acceptperioden i Erbjudandet kommer inte att förlängas ytterligare.

Redovisning av vederlag för de giltiga accepter som mottagits under förlängningen av acceptperioden (per den 30 juni 2008) beräknas påbörjas omkring den 11 juli 2008 och utgörs av sammanlagt 222 516 aktier i Carl Lamm Holding och cirka 4,9 miljoner kronor i kontanter. Därefter kommer Carl Lamm Holding att ha sammanlagt 11 173 818 utestående aktier. Samtliga aktier är av samma slag och har lika rösträtt.

Carl Lamm Holding har inte för avsikt att i marknaden förvärva ytterligare aktier i Carl Lamm. Carl Lamm Holding avser att, så snart praktiskt möjligt, begära tvångsinlösen av resterande aktier i Carl Lamm. Carl Lamm Holding avser i samband därmed att verka för en avnotering av Carl Lamm från OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktierna i Carl Lamm Holding noterades på OMX Nordiska Börs Stockholm den 26 juni 2008.

Carl Lamm Holding AB (publ)
Styrelsen