Rikshem bygger i trä och möjliggör 1 miljard i nya gröna obligationer

Rikshem planerar att under de kommande två åren emittera 1 miljard kronor i gröna obligationer för att bygga fler än 1 000 lägenheter i trä. Rikshem utvidgar därför sitt ramverk för gröna obligationer. Förutsättningen för att projekten ska kunna inkluderas är förutom byggnation i trä att lägenheternas energianvändning är minst 25% under Boverkets gällande regler.

– Det finns många fördelar med att bygga i trä. Det minskar koldioxidutsläppen och är skonsamt för miljön. Dessutom finns det gott om skog i Sverige, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Rikshem.

Sedan tidigare inkluderar ramverket fastigheter som genomgått eller genomgår ROT-projekt som genererar en minskad energianvändning på minst 40%. Gränsvärdet för ROT-projekt sänks i det uppdaterade ramverket till 35%. Sänkningen görs för att möjliggöra energibesparande renoveringar även i fastigheter som i dagsläget ligger något bättre i energianvändning men som fortfarande är värda att förbättra.

I dagsläget har Rikshem 1,25 miljarder kronor i gröna obligationer. 

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.

Prenumerera