Inbjudan till pressmöte

Riksrevisionen presenterar ny rapport Ineffektiv asylprövning Tid: Torsdag den 18 november klockan 09.30 - 10.30 Plats: Riksrevisionen, Nybrogatan 55

År 2003 kom 31 334 människor till Sverige för att söka asyl. Migrationsverket har i uppdrag att utreda varje asylansökan individuellt och enhetligt. Prövningen ska präglas av korta handläggningstider och rättssäkerhet. Riksrevisionen har granskat regeringens och Migrationsverkets åtgärder för att minska de långa handläggningstiderna och säkerställa kvalitet vid prövningen av asylärenden. Har regeringen givit Migrationsverket tillräckliga förutsättningar att nå målen för handläggningstider och kvalitet i utredningarna och har regeringen redovisat uppnådda resultat för riksdagen på ett godtagbart sätt? Har Migrationsverket gjort vad man kunnat för att uppnå regeringens mål att öppna ärenden inte får vara äldre än sex månader och har verket säkerställt kvalitet vid handläggningen av asylärenden? Rapporten presenteras av: Lennart Grufberg, ansvarig riksrevisor för granskningen Eero Marttinen, projektledare Pertti Nordman, ansvarig revisionschef Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil: 0734-45 20 75

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar