Inbjudan till pressmöte

Riksrevisionen presenterar ny rapport Utgift eller inkomstavdrag? – Regeringens hantering av det tillfälliga sysselsättningsstödet

Riksrevisionen har granskat regeringens hantering av det tillfälliga sysselsättningsstödet till kommuner och landsting. Sysselsättningsstödet är en så kallad skattekreditering och redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Skattekrediteringen innebär att stödet dras av från det belopp som kommunerna skulle ha betalat i skatt. Statens inkomster minskas på så sätt av en utgift. Konstruktionen innebär en avvikelse från budgetlagens bestämmelser om bruttoredovisning, det vill säga att inkomster inte ska minskas med utgifter och utgifter inte ska minskas med inkomster. Rapporten är en av flera granskningar där Riksrevisionen granskar hur regeringen tillämpar budgetlagen. • Har regeringens beredning varit tillfredsställande? • Har regeringen lämnat fullgod information som beslutsunderlag till riksdagen? • Har stödet följts upp och utvärderats på central nivå? Tisdagen den 21 december 09.30 - 10.30 presenterar Riksrevisionen sin granskningsrapport Utgift eller inkomstavdrag? – Regeringens hantering av det tillfälliga sysselsättningsstödet Plats: Riksrevisionen, Nybrogatan 55 Rapporten presenteras av: Lennart Grufberg, ansvarig riksrevisor för granskningen Jan Vikström, projektledare Anna Carlsson, projektmedarbetare Hans Folkesson, ansvarig revisionschef Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75; mobil: 0734-45 20 75

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar