Åtta av tio gör fel med avdraget

Åtta av tio gör fel med avdraget Åtta av tio deklaranter gör fel när de gör avdrag under "övriga kostnader" i deklarationen. Det visar kontroller som skattemyndigheterna gjort de senaste åren. - Fler och fler chansar. Därför kommer vi att öka våra kontroller inom området redan i år. Men på lång sikt måste man nog ändra reglerna, säger Marie Carlsson på Riksskatteverket (RSV) Avdraget under "övriga kostnader" i deklarationen är till för att man ska kunna dra av kostnader man haft för att förvärva sina inkomster. Det kan till exempel gälla avgiften till a-kassan eller arbetsverktyg och skyddskläder som arbetsgivaren inte betalar. Man får bara dra av den del av kostnaderna som överstiger 1 000 kronor. Nu visar kontroller som skattemyndigheterna i landet gjort att i genomsnitt åtta av tio avdrag är felaktiga. I deklarationen 1999 var det 550 000 deklaranter som yrkade avdraget, till ett sammanlagt värde av 3,2 miljarder kronor. De flesta avdrag ligger under 5 000 kronor. - Både i belopp och i antal har avdraget ökat snabbare än inkomsterna under fem år. Eftersom vi ser att åtta av tio avdrag är fel, så är vår slutsats att fler och fler chansar på att få igenom avdrag man egentligen inte har rätt till, säger Marie Carlsson, chef för service- och kon trollenheten på RSV. Vid årets deklaration ska därför skattemyndigheterna öka kontrollerna av avdragen under "övriga kostnader". - Vi kan inte kontrollera allt, men det är högre risk för upptäckt än vanligt, säger hon. Hon tror ändå inte att det är en lösning på lång sikt. - Nej, jag tror de flesta skattebetalare är överens med oss att vi ska ägna större delen av våra resurser åt det grövre skatteundandragandet. Men det är ändå viktigt att förhindra avsiktliga fel när det gäller små avdrag. Det betyder mycket för den allmänna viljan att göra rätt för sig. RSV tror därför att reglerna för dessa avdrag behöver ses över. Bland annat kan det handla om att höja gränsen för avdragsrätten. - Vi har påpekat problemet med det här avdraget för finansdepartementet, och ska inleda en diskussion. Tills vi får en lösning måste vi öka våra kontroller på området, säger Marie Carlsson. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedir: Marie Carlsson Direkttel: 08-764 84 09 Mobiltel: 070-567 05 88 Pressekr: Tommy Karlholm Direkttel: 08-764 84 50 Pressekr: Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00330/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00330/bit0003.pdf

Dokument & länkar