Bilprislistan för 2002 spaltas upp i två delar

Bilprislistan för 2002 spaltas upp i två delar Riksskatteverkets bilprislista för nästa år är nu klar. Billistan, som har betydelse för värderingen av fri bil under inkomståret 2002, har för första gången delats upp i två delar. Den ena delen är en uppdaterad version av listan för årsmodellerna 1992- 2001. Under rubriken "Årsmodell 2001" finns även bilar som kommit ut på marknaden under senare delen av år 2001 och som kan ha saluförts som "2002-or". Denna lista (RSFS 2001:23) kommer att gälla tills vidare. Den andra listan (RSFS 2001:14) gäller endast bilar tillverkade under 2002. Från och med nästa år är det tillverkningsåret och inte längre årsmodellen som styr vilket nybilspris som ska ligga till grund för värderingen. Skälet till detta är en lagändring till följd av att bilindustrin och Vägverket inte längre anger någon årsmodell. Istället anger de bilens tillverkningsmånad. Billistan för 2002 omfattar 39 bilmärken och 1 600 bilmodeller, varav 250 lätta lastbilar. Volvo har flest modeller, 135 stycken. Den billigaste modellen på listan är Hyundai Atos, som kostar 69 900 kronor. Den dyraste är Rolls-Royce med ett pris på 3 876 000 kronor. Du kan själv räkna ut ditt förmånsvärde på www.rsv.se. Inom kort uppdateras beräkningsprogrammet på webbplatsen med värdena för 2002. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se *Riksskatteverket Handläggare Leif Larsson Direkttel: 08-764 87 07 Skattejurist Birgitta von Euler Direkttel: 08-764 80 27 Sektionschef Ulf Upperud Direkttel: 0470-72 24 32 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar