Enkätundersökning från RSV: Utan kronofogden skulle företag inte betala sina skulder

Enkätundersökning från RSV: Utan kronofogden skulle företag inte betala sina skulder Nästan alla företag (86%) säger sig vara beredda att betala sina skulder oavsett om andra gör det eller inte. Kronofogdemyndigheten behövs i alla fall. 63% av företagen tror nämligen att om kronofogdemyndigheten inte fanns skulle många låta bli att betala sina skulder. Detta och mycket annat visar en stor enkätundersökning av företagens inställning till indrivning och kronofogdemyndigheter. Undersökningen - som också omfattade skatter och skattemyndigheter - genomfördes av TEMO hösten 1999 på uppdrag av Riksskatteverket (RSV). Det finns också intressanta skillnader i inställning mellan företag som kontaktat kronofogdemyndigheten på grund av att de hade fordringar och de som gjorde det på grund av egna skulder. Av företagen med fordringar ansåg 57% att kronofogdemyndigheten borde ha större befogenheter medan bara 31% av företagen med skulder höll med om detta. Däremot ansåg bara 34% av fordringsföretagen att kronofogden borde ta större hänsyn till varför vissa inte kan betala sina skulder, mot 66% av skuldföretagen. Det som mest tycks irritera företag med fordringar är handläggningstiderna. Bara 23% tyckte att kronofogdemyndigheten handlägger ärenden snabbt medan 41% inte höll med om detta. Det skuldföretagen var mest negativa till var informationen. Bara 25% ansåg att kronfogodemyndig- heten var bra på att informera, medan 35% inte instämde. Företagen har dock i allmänhet fortroende för kronofogdemyndigheten. Här skiljer sig inte heller företag med fordringar och företag med skulder så mycket åt. Av fordringsföretagen är det 51% som säger sig ha förtroende medan 16% inte har det. För skuldföretagen är motsvarande siffror 48% mot 23%. Mer finns att läsa i RSV Rapport 2000:5 ("Företagens synpunkter på indrivningssystemet och kronofogdemyndighetens sätt att arbeta"). En sammanfattning av rapporten finns på www.rsv.se. Skattedir. Gunnar Olsson Direkttel. 08-764 83 23 Informationsdir. Sten Eriksson Direkttel. 08-764 89 30 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar