Enkätundersökning från TEMO: Företagen tycker att skattesystemet är krångligt

Enkätundersökning från TEMO: Företagen tycker att skattesystemet är krångligt De flesta företag anser att skattesystemet är krångligt och att det är svårt att deklarera. En klar majoritet av företagen tycker illa om skattesystemet, men de allra flesta är dock beredda att betala sin skatt. Detta och mycket annat visar en stor enkätundersökning av företagens inställning till skattesystemet och skattemyndigheterna som TEMO utfört under hösten 1999 på uppdrag av Riksskatteverket (RSV). Krångligt skattesystem, svårt att deklarera Endast 13 procent av företagen anser att skattesystemet för företag är enkelt och bara 17 procent tycker att det är lätt för ett företag att deklarera och lämna uppgifter om olika skatter. Det nya systemet med skattekonto får dock bra betyg, liksom skatteförvaltningens servicetelefon och RSV:s hemsida. Bemötandet får bra betyg Hela 62 procent av företagen tycker att skattemyndighetens personal är trevlig och hjälpsam. Minst nöjd är man med tillgängligheten och snabbheten i handläggningen hos skattemyndigheterna. Endast 27 procent anser att det är lätt att komma fram på telefon och bara 30 procent tycker att skattemyndigheterna handlägger ärenden snabbt. Sammanfattningar på hemsidan Sammanfattningar av rapporterna (RSV Rapport 2000:3 "Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefus-ket och skattemyndigheternas kontroll" och RSV Rap-port 2000:4 "Företagens synpunkter på skattemyndig-heternas sätt att arbeta") finns på RSV:s hemsida (www.rsv.se). Riksskatteverket (RSV) är centralmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Hemsida: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00450/bit0002.pdf

Dokument & länkar