Fordonsskatten slopas för jordbrukstraktorer

Fordonsskatten slopas för jordbrukstraktorer Den årliga fordonsskatten för cirka 325 000 jordbrukstraktorer slopas från och med den 1 januari 2002. Syftet är att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft gentemot utlandet. Samtidigt slopas skatteplikten för motorredskap med en högsta tjänstevikt på 2 000 kilo samt för tunga terrängvagnar som används som jordbrukstraktorer. De fordon som berörs används huvudsakligen utanför det allmänna vägnätet. Ändringen innebär att överskjutande skatt återbetalas om beloppet inte understiger 100 kronor. Den årliga registerhållningsavgiften kommer dock att tas ut även i fortsättningen. Ändras användningen av fordonet ska detta som tidigare anmälas till Vägverkets bilregister. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedirektör Ulf Båsjö Direkttel: 019-674 52 41 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00360/bit0001.pdf

Dokument & länkar