Gå igenom kontrolluppgifterna - så kan du deklarera enklare

Gå igenom kontrolluppgifterna - så kan du deklarera enklare Nu kan det vara dags att titta igenom kontrolluppgifterna inför deklarationen senare i vår. Då har du gott om tid för att få eventuella felaktigheter eller brister i kontrolluppgifterna tillrättalagda av uppgiftslämnaren. Då blir det också korrekta uppgifter i deklarationen. Senast den 31 januari ska arbetsgivare, banker, kreditinstitut, försäkringskassor, pensionsutbetalare och försäkringsbolag ha skickat iväg sina kontrolluppgifter. Vid det här laget bör du alltså ha fått dem hem i brevlådan. I år räknar skattemyndigheterna med att få in cirka 65 miljoner kontrolluppgifter, en ökning med cirka en miljon sedan förra året. Omkring 5,6 miljoner svenskar får hem den förenklade självdeklarationen i början av april. Den ska vara inlämnad senast den 2 maj. Den särskilda självdeklarationen, som främst vänder sig till företagare, ska lämnas in senast den 2 april. Blanketten håller just nu på att skickas ut. Kontrollera personnumret Kontrolluppgifterna ligger till grund för de uppgifter som förtrycks i deklarationen. - Det är därför viktigt att man sparar dem, säger Tommy Carlsson, skattedirektör på Riksskatteverket (RSV). - Då kan man på ett enkelt sätt kolla att alla uppgifter i deklarationen stämmer. - Kontrollera först att personnumret är korrekt. Jämför sedan beloppen med förra årets lönebesked och med de olika kontobesked du fått från olika håll, fortsätter han. Det är också viktigt att kontrollera att uppgifterna om avdragen skatt stämmer med den skatt du har betalat. Om en kontrolluppgift är felaktig eller saknas, bör man genast höra av sig till den som har lämnat uppgifterna. Man kan naturligtvis också ändra felaktiga uppgifter direkt på deklarationsblanketten. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar