Hårdare satsningar mot skattefusket

Report this content

Hårdare satsningar mot skattefusket Skattemyndigheterna satsar nu allt hårdare för att bekämpa den grövre ekonomiska brottsligheten. Under förra året ökade antalet brottsanmälningar med drygt femtio procent jämfört med år 2001. Skattemyndigheterna genomförde under förra året cirka femton procent fler revisioner med inriktning på ekonomisk brottslighet än året dessförinnan. - Det är en av orsakerna till att brottsanmälningarna ökar. Förra året gjordes cirka 3 000 anmälningar. Men vi har också genomfört en rad andra kontrollinsatser, som lett till att grövre fusk avslöjats och anmälts, säger Marie Carlsson,chef för service- och kontrollenheten vid Riksskatteverket (RSV). En stor del av skattefusket kan kopplas till så kallad svart arbetskraft, men även momsbedrägerier i större omfattning är vanliga. Även den brottsutredande verksamheten utvidgas i takt med att allt fler skattebrottsutredare utbildats vid Polishögskolan. Under förra året avslutades 987 förundersökningar, en uppgång med 36 procent jämfört med 2001. Stockholmsregionen låg i topp med 212 avslutade förundersökningar, följd av Skattemyndigheten i Göteborg med 151, Västerås med 102 och Gävle med 96. - Den här utvecklingen ligger helt i linje med våra förväntningar. Det ska aldrig löna sig att fuska. Därför fortsätter kontrollsatsningen mot ekobrottsligheten även i år, säger Marie Carlsson. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedirektör Marie Carlsson Direkttel: 08-764 84 09 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/27/20030127BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar