Kontrolluppgift för insatskonto

Kontrolluppgift för insatskonto De 2,8 miljoner deklaranter, som är medlemmar i en konsumentförening, får i år på specifikationen som bifogas deklarationsblanketten en text som kan verka förbryllande. Texten ser ut så här: "Värdepapper med deklarationskurs som är okänd för skattemyndigheten finns redovisade på kontrolluppgift." Texten betyder att skattemyndigheten har fått uppgift om att deklaranten har satt in pengar på ett insatskonto. Däremot vet inte skattemyndigheten hur stort beloppet är. - Om man inte har några värdepapper, till exempel aktier, obligationer eller annat, så kan den här texten kännas litet konstig, säger Margaretha Edling, skattehandläggare vid Riksskatteverket (RSV). - Om du inte är skyldig att redovisa förmögenhet i din deklaration, behöver du inte bry dig om texten. - Det är endast i de fall där en person ska redovisa förmögenhet i deklarationen som deklaranten ska komplettera förmögenheten med behållningen på insatskontot, säger Margaretha Edling. Det är enbart de som har en förmögenhet på mer än 1,5 miljon kronor (ensamstående)respektive 2 miljoner kronor (makar/sambor)som ska redovisa förmögenhet i deklarationen. Skattehandläggare Margaretha Edling Direkttel: 08-764 84 47 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar