Kronofogden satsar hårdare på att informera ungdomar

Kronofogden satsar hårdare på att informera ungdomar Riksskatteverket (RSV) har för andra året i rad frågat gäldenärer (skuldsatta personer), ingivare (ombud som har hand om andras fordringar) och allmänheten vad de tycker om kronofogdemyndigheten (KFM) och KFM:s service. Ingivarna är den grupp som är mest nöjd och har högst förtroende för KFM. Årets enkätundersökning bekräftar förra årets resultat, nämligen att de yngsta gäldenärerna (18-24 år) är avsevärt mer negativa till KFM än övriga åldersgrupper. 29 procent har högt förtroende för myndigheten medan 35 procent har lågt förtroende. Även den näst yngsta åldersgruppen i undersökningen (25-34 år) är klart mer negativ än äldre. Fyrtiotre procent har högt förtroende medan 27 procent har lågt. Totalt sett har dock 47 procent av gäldenärerna högt förtroende för KFM. Tjugotre procent har lågt förtroende. Resterande är neutrala eller har ingen uppfattning. Bland ingivarna är det 63 procent som har högt förtroende för KFM medan 3 procent är negativa. Av medborgare i allmänhet har 43 procent högt förtroende för KFM, medan 9 procent har lågt. Gäldenärerna ger bäst betyg till KFM:s bemötande, sakkunskap och tillgänglighet. Många önskar mer kontakt och information, till exempel om de egna skuldernas utveckling. Bland myndigheterna i landet får Kalmar och Härnösand bäst betyg totalt. - Med tanke på att kronofogdemyndigheten är en myndighet som har tvångsmedel i sin verksamhet är vi nöjda med resultatet säger Jenny Oltner, som är ansvarig för KFM-enkäterna på RSV. - Däremot är vi bekymrade över de unga gäldenärernas inställning. För risken är ju att de behåller sin inställning upp i åldrarna och det skulle försvåra vårt arbete, som går ut på att verka för att alla ska vilja göra rätt för sig. - Det är nu viktigt att vi arbetar vidare med resultatet från enkäten och tar reda på vad den negativa attityden hos yngre personer, som är skuldsatta, står för. Tidning till 18-åringar - Vi arbetar sedan länge offensivt med information till ungdomar och redan den här veckan kommer alla 18-åringar i landet att få en tidning från RSV, där vi informerar om hur ungdomarna kan undvika att hamna i skuldfällan, säger Jenny Oltner. Enkätundersökningen visar också att unga personer bland allmänheten har högre förtroende för KFM än medelålders. Femtiotvå procent av de unga har förtroende för KFM medan 9 procent inte säger sig ha det. Detta resultat står i motsats till hur det förhåller sig bland gäldenärerna. - Vi vill nu ha svar på om det är en speciell grupp av människor som hamnar i ett skuldberoende tidigt i livet, säger Jenny Oltner. - Vi vill också veta om den negativa attityden är en följd av att man har hamnat i en jobbig skuldsituation eller om det beror på hur vi arbetar på myndigheten,säger hon. Till redaktionen: Vill ni ha regionala siffror för respektive KFM kontakta pressombudet på den myndigheten. Vill ni se enkäten/rapporten i sin helhet gå in på vår webbplats. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Projektledare Jenny Oltner Direkttelefon: 08-764 87 59 Kommunikatör Åke Lundholm Direkttelefon: 08-764 82 93 Pressekreterare Tommy Karlholm Direkttelefon: 08-764 84 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar