Nu är det dags att mäta huset

Nu är det dags att mäta huset Har du köpt, byggt om eller byggt till ditt hus under de senaste åren? Då kan det vara dags att mäta upp husets boytor och biutrymmen nu i sommar. I höst ska nämligen alla villa- och fritidshusägare lämna in nya uppgifter inför den allmänna fastighetstaxeringen (AFT03) nästa år. Den senaste allmänna fastighetstaxeringen, då landets 3,5 miljoner småhusägare fick beskriva sina fastigheter i detalj, ägde rum 1996. Årets deklaration omfattar cirka 2,2 miljoner småhus, varav drygt 370 000 är fritidshus. Att det finns flera ägare än fastigheter beror på att en och samma fastighet kan ha flera ägare. - I slutet av september skickar skattemyndigheterna ut en informationsbroschyr och en förtryckt deklarationsblankett till landets småhusägare. Deklarationsblanketten ska vara inlämnad senast den första november, säger Ingemar Borg, verksjurist vid Riksskatteverket (RSV). De som gjort om- eller tillbyggnader efter den senaste fastighetstaxeringen måste i höst redovisa vilka nya ytor byggnaden har. - Har ni köpt eller har det skett förändringar i fritidshuset, så ta tillfället i akt och mät upp det nu i sommar när ni ändå är ute på landet. Då slipper ni en extra utflykt i höst och det gäller naturligtvis särskilt dem som har långt till sina fritidshus, säger Ingemar Borg. Om inga ändringar skett gäller de gamla ytmåtten. Information om hur man mäter sitt hus finns på RSV:s hemsida www.rsv.se under rubriken Fastighetstaxering i det blåa vänstra rubrikfältet. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar