Ny skalbolagsdeklaration ska lämnas i september

Ny skalbolagsdeklaration ska lämnas i september För att komma till rätta med handeln med skalbolag har det införts nya beskattningsregler som ställer större ansvar för den som säljer andelar i ett skalbolag. Reglerna trädde i kraft den 1 juli i år och tillämpas på avyttringar från och med den 4 april i våras. - Den som säljer ett skalbolag och redovisar skatten på den nya skalbolagsdeklarationen får lägre skatt, säger Mats Brockert, skattehandläggare på Riksskatteverket (RSV). Den nya skalbolagsdeklarationen används för första gången nu i höst. Deklarationen ska lämnas in senast den 2 september och gäller då avyttringar som skett före den 1 augusti. - Vi vet i dag ännu inte hur många som kommer att lämna den nya deklarationen, men det kan handla om några tusen företag, säger Mats Brockert. - Vi har stora förhoppningar om att de nya reglerna sätter stopp för bolagsplundrare och att den oseriösa handeln med skalbolag upphör, säger Mats Brockert. Bestämmelserna gäller för fysiska personer som säljer andelar i ett skalbolag. Frågan om det avyttrade företaget är ett skalbolag bestäms mekaniskt utifrån en jämförelse mellan företagets likvida tillgångar och ersättningen för andelarna. Det avyttrade företaget är ett skalbolag om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar överstiger halva ersättningen för andelarna. Skalbolaget kan vara ett handelsbolag, ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Enligt huvudregeln i de nya bestämmelserna beskattas en säljare av andelar i ett skalbolag för kapitalvinsten som överskott av passiv näringsverksamhet (cirka 45-65 procents beskattning). Om bolaget lämnar en skalbolagsdeklaration och det ställs säkerhet för bolagets inkomstskatt vid försäljningstidpunkten, ska säljaren av andelarna däremot beskattas som vanligt i inkomstslaget kapital (30 procents skatt). Skalbolagsdeklarationen ska lämnas senast 30 dagar efter att andelen avyttrats. En försäljning av andelar i ett skalbolag kan undantas från beskattning som passiv näringsverksamhet även om en skalbolagsdeklaration inte lämnas och säkerhet ställs för inkomstskatten. Beskattning ska inte ske enligt huvudregeln utan på vanligt sätt om säljaren kan visa att särskilda skäl talar emot det. Vid denna prövning beaktas dels vad som föranlett försäljningen, dels hur ersättningen för andelen bestämts. Skalbolagsdeklarationer och informationsblad till dessa finns sedan den 5 juli att hämta på RSV:s webbplats. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar