Nya regler införs för punktskatterna

Report this content

Nya regler införs för punktskatterna Från och med nästa år kommer även punktskatterna att omfattas av skattekontosystemet. Det innebär att punktskatterna ska betalas till skattekontot på samma sätt som exempelvis moms och arbetsgivaravgifter betalas i dag. De nya reglerna berör närmare 50 000 enskilda personer, föreningar och företagare. De nya reglerna gäller alla punktskatter, det vill säga skatt på annonser och reklam, spelskatt, gödselmedelsskatt, bekämpningsmedelsskatt, lotteriskatt, tobaksskatt, alkoholskatt, energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, naturgrusskatt, avfallsskatt, skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, skatt på vinstsparande, särskild premieskatt för grupplivförsäkringar samt viss avkastningsskatt på pensionsmedel. Totalt handlar det om punktskatter i storleksordningen 80 miljarder kronor per år. - Närmare 50 000 enskilda personer, föreningar och företag berörs på ett eller annat sätt av de nya reglerna, säger Christina Levander, sektionschef vid Särskilda skattekontoret i Ludvika. - Det gäller dels cirka 7 000 företagare och företag som betalar punktskatt, dels närmare 40 000 näringsidkare som har rätt att begära återbetalning av punktskatten. Störst i den gruppen är lantbrukarna, där 25 000-30 000 har rätt till återbetalning. Förändringarna i korthet: · Punktskatterna betalas till skattekontot. Deklarationen ska dock fortfarande skickas till Riksskatteverket, Särskilda skattekontoret. · Deklarationerna och skattebetalningarnas förfallodagar kommer att sammanfalla med de förfallodagar som gäller i skattekontot. · Endast en skatteadress per företag eller privatperson kommer att användas för samtliga skatter. · De flesta punktskatter kommer att återbetalas genom att beloppet tillgodoräknas ditt skattekonto. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Sektionschef Christina Levander Direkttel: 0240-87 153 Energiskattesakkunnig Erik Eriksson Direkttel: 0240-87 138 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/21/20021121BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar