Räkna ut fastighetsskatten nu - och slipp kvarskatt nästa år

Räkna ut fastighetsskatten nu - och slipp kvarskatt nästa år Många småhusägare, som får sina taxeringsvärden kraftigt höjda i år, kommer att betala in för lite preliminärskatt under året. Därför kan det vara klokt att se över skattesituationen, så att du redan från årets början betalar rätt skatt på din lön. På det sättet kan du undvika underskott på skattekontot nästa år. Trots att skattesatsen i fastighetsskatten sänkts från 1,5 till 1,2 procent av taxeringsvärdet från och med årsskiftet kommer många småhusägare att få höjd skatt. Orsaken är att taxeringsvärdena, som varit frysta sedan 1997, höjs i år. I framförallt storstadsområdena och i vissa universitets- och högskolekommuner blir det frågan om kännbara höjningar. - I praktiken innebär det att om taxeringsvärdet höjs med mer än 25 procent, så kommer fastighetsskatten att bli högre, trots att skattesatsen sänkts från 1,5 till 1,2 procent, säger Monica Haapaniemi, skatteekonom vid Riksskatteverket (RSV). - För de allra flesta småhusägarna i storstadsregionerna innebär de höjda taxeringsvärdena att de får räkna med högre fastighetsskatt i år. Då kan det vara klokt att redan nu be arbetsgivaren att dra mer i preliminärskatt eller att begära ny skattejämkning. På det sättet kan man undvika underskott på skattekontot i augusti eller september nästa år när slutskattebeskedet för inkomståret 2001 skickas ut. Många tror kanske att de nya taxeringsvärdena är inräknade i den skattejämkning som fastställdes i höstas för drygt en halv miljon skattebetalare. - Vi har räknat med den nya skattesatsen på 1,2 procent i jämkningsbeskedet, men då räknas den på det gamla taxeringsvärdet. Det nya taxeringsvärdet skickas ut till fastighetsägarna först efter det att den förenklade självdeklarationen lämnats in den 2 maj, säger Christer Holmström, skattehandläggare på RSV. Vill man slippa obehagliga skatteöverraskningar nästa år kan man redan nu räkna ut det nya taxeringsvärdet som gäller från årsskiftet. På RSV:s webbplats (www.rsv.se) finns en lista som anger de nya omräkningstalen som ligger till grund för de nya taxeringsvärdena. Där kan man också se hur stor taxeringsvärdeförändringen blir i olika områden i landet. På webbplatsen finns också exempel på hur man räknar ut det nya taxeringsvärdet. (RSV) Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skatteekonom Monica Haapaniemi Direkttel. 08-764 84 79 Skattehandläggare Christer Holmström Direkttel. 08-764 84 61 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel. 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar