Rätt med skattetillägg enligt Europadomstolen

Rätt med skattetillägg enligt Europadomstolen De svenska skattemyndigheterna kan även i fortsättningen påföra skattetillägg för oriktig uppgift i deklarationen. Det konstaterar Riksskatteverket efter de domar som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnade i går i Strasbourg. I de fall som prövats av domstolen ansågs tiden för handläggning och process ha tagit alltför lång tid. Därigenom ansåg domstolen att de tilltalade inte fått en rättvis behandling, varför skadestånd utdömdes. Domstolen ansåg däremot att skattemyndighetens åtgärder att påföra skattetillägg stod helt i överensstämmelse med artikel 6 i Europakonventionen. Domstolen ansåg inte att de skattskyldiga hade kränkts genom att anstånd vägrats. - Vi ska nu analysera domen närmare och kommer senare att avgöra om nuvarande handläggningsrutiner behöver ses över, säger Vilhelm Andersson, chef för skatteavdelningen vid Riksskatteverket (RSV). - Den bedömning som domstolen kommit fram till när det gäller rätten att påföra skattetillägg är densamma som Regeringsrätten slog fast i en dom för cirka ett och ett halvt år sedan, säger Vilhelm Andersson. Riksskatteverket är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Skattedirektör Vilhelm Andersson Mobiltelefon: 0708-64 83 11 Skattedirektör Rolf Törnqvist Direkttel: 08-764 79 83 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar