RSV och Posten sluter leveransavtal

RSV och Posten sluter leveransavtal Riksskatteverket har slutit avtal med Posten om inköp av certifikatjänster och programvara för elektronisk signering av företagarnas skattedeklaration. Bakgrunden är att RSV i en försöksverksamhet ska erbjuda uppemot 15 000 företag en möjlighet att gratis lämna in sin månatliga skattedeklaration via Internet. Projektet blir det första i sitt slag, där RSV erbjuder företagen att deklarera elektroniskt. Tanken är att deklaranterna ska identifiera sig med hjälp av mjuka certifikat och att deklarationerna ska signeras med elektroniska signaturer. - Försöken startar i början av mars och pågår till en början under sex månader. Om försöket faller väl ut är målsättningen att vi ska kunna bredda projektet och erbjuda fler företagare den här elektroniska deklarationshjälpen, säger Anders Eriksson, avdelningsdirektör på RSV:s IT-avdelning. Varje månad lämnas omkring 500 000 skattedeklarationer från företagarna på pappersblanketter med uppgifter om moms och arbetsgivaravgifter. Syftet med den elektroniska deklarationen är att skattehanteringen ska bli smidigare både för företagarna och skatteförvaltningen. Leveransavtalet med Posten, som bygger på ett ramavtal med Statskontoret, innebär att certifikattjänsterna och programvaran levereras i takt med att den nya tjänsten efterfrågas av företagarna. - Vi ser det här som ett första steg i en lång rad tjänster, där myndigheter och förvaltningar ska kunna erbjuda säkra lösningar och en rationell och ekonomisk hantering för olika typer av information, säger Evald Persson, säkerhetsexpert på Posten, i en kommentar till avtalet. Avtalet med Posten är värt cirka sex miljoner kronor. Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se Avdelningsdirektör Anders Eriksson Direkttel: 08-764 85 17 Skattedirektör Ulf Allert Direkttel: 08-764 80 87 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttel: 08-764 87 69 Posten: Evald Persson, säkerhetsexpert Tel: 070-983 00 75 Gaby Rosén, marknadschef E-handel och logistik tel: 070-980 57 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00880/bit0002.pdf

Dokument & länkar