RSV vill ha mer pengar för internationell skattekontroll

RSV vill ha mer pengar för internationell skattekontroll Riksskatteverket (RSV) begär 7 406 miljoner kronor i anslag för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, indrivning samt IT- struktur för år 2004. Det är en anslagshöjning med 412 miljoner kronor eller med 5,9 procent jämfört med årets anslag. Olika förändringar i omvärlden påverkar skatteförvaltningens och exekutionsväsendets verksamhet under kommande år. Extra pengar behövs om Euron införs i Sverige. Ett EU-gemensamt kontrollsystem för vissa punktskatter införs och det innebär en extra kostnad för RSV. Förbättrad internationell skattekontroll, slopad statlig förmånsrätt, förändrade regler om skattetillägg, en ny dämpningregel för fastighetsskatt samt uppbyggnaden av ett entrepenadkonto är andra poster som RSV begär pengar för. Under perioden 2004-2006 vill RSV ha pengar till en informationskampanj för att öka allmänhetens kunskaper om skatter och vad de används till. För kronofogdemyndigheternas verksamhet yrkar RSV pengar för merarbete på grund av att den statliga förmånsrätten har slopats. Dessutom begär RSV pengar för internationell samverkan, en ny strategi för förebyggande kommunikation och forskning samt utveckling av Internettjänster för medborgare och företag inom exekutionsväsendets område. Med besparingskravet för 2003 kommer de ökade kontrollaktiviteterna och systemförnyelse, som den tidigare resursförstärkningen har inneburit, att påverkas negativt. Direkta neddragningar inom kontrollverksamheten och indrivning kan inte uteslutas. T.f. planeringschef Lars Åke Leijkvist Direkttelefon: 08-764 87 37 Skattedirektör Vilhelm Andersson Direkttelefon: 08-764 83 11 Kronodirektör Eva Liedström Adler Direkttelefon: 08-764 84 94 Pressekreterare Björn Tennholt Direkttelefon: 08-764 87 69 Riksskatteverket (RSV) är chefsmyndighet för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Webbplats: www.rsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar