Framtidens elektronik för tillväxt – forskningsinstitut i samverkanTillsammans representerar de fyra instituten ett kraftfullt erbjudande av FoU-tjänster och produktionsresurser som kan leverera nya innovativa produkter för tillväxt och ökad konkurrenskraft.

De fyra forskningsinstituten visar spännande exempel på teknik och tjänster inom speciellt framtidsområdena Robust elektronik, Mikrovågsteknik, IT- och funktionssäkerhet samt ”Mixed reality” och Positionering. Dessa är områden där man kompletterar varandra väl och har mycket hög kompetens. I montern håller experter inom de olika områdena korta föredrag som belyser tekniken och de starka resurser man kan erbjuda. I anslutning till dessa finns möjlighet att titta på demonstatorer samt att ställa frågor till de olika experterna.

Acero visar till exempel säker trådlös kommunikation samt en fordonsradar baserad på ett unikt elektronikbyggsätt. FOI demonstrerar ett framtida stödsystem baserat på ”mixed reality” teknik. IMEGO visar ett världsunikt gyrosystem som mäter jordrotationen, lokalt positioneringssystem baserat på Bluetooth och magnetiska nanopartiklar. SP presenterar tjänster inom bland annat högfrekvensteknik och ESD-skydd för säker elektronikproduktion.

Kortfakta om instituten: Acreo AB arbetar innovativt, värdeskapande och förmedlande med forskning och utveckling på uppdrag från industrin och staten. Acreo har en unikt bred kompetens inom mikroelektronik, optik och kommunikationsteknik och kan med avancerade labresurser även hjälpa kunderna med produktion i mindre skala. www.acreo.se

IMEGO arbetar löpande med forskning i världsklass inom mikro- och nanoteknologi för att stimulera snabb utveckling av produkter baserade på mikroteknologi. Imego fokuserar på sensorsystem baserade på mikroteknik och är en unik industriell samarbetspartner genom sin förmåga att kombinera olika tekniker inom Opto och IR-sensorer, Mikromekaniska sensorer, Magnetiska och elektromagnetiska sensorer samt Biosensorer och kemiska sensorer.
www.imego.com

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens skall nyttiggöras i alla samhällssektorer.

Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. www.foi.se SP är inriktat på behovsmotiverad, teknisk forskning, medverkar i utbildning och program för teknikspridning och erbjuder ett brett tjänsteutbud inom teknisk utvärdering och mätteknik.

SP är ett teknikbrett institut som spänner från bygg och miljö till elektronik. www.sp.se --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- För mer information, kontakta: Anders Josefsson, Acreo AB, 08-632 77 87, anders.josefsson@acreo.se, Manoo Eibpoosh, IMEGO, 031- 75018 10, manoo.eibpoosh@imego.com Ola Kärvell, FOI, 013 37 83 49, ola.karvell@foi.se, Jan Jacobson, SP, 033-16 56 97, jan.jacobson@sp.se Pressmeddelande - 9 december 2004

Program för Seminarier Forskningsinstituten håller varje dag kostnadsfria seminarier i sin monter A21:40.
1 februari Elektronikinstituten i Sverige 10.30 FOI & SP & Acreo i samverkan 11.00 Tvärvetenskaplig tillämpad forskning, IMEGO 2 februari Tema: Robust Elektronik 10.30 Robust elektronik - Byggsätt och komponenter 11.00 Tillförlitlig fordonselektronik - Tuffa krav på funktion, elmiljö och miljöpåkänningar 11.30 Radar och trådlös kommunikation i störd miljö Tema: Mikrovågsteknik 13.00 Integrerade lågkostnadslösningar för fordonsradar.
13.30 Magnetiska nanopartiklar 14.00 Mätteknik för allt högre frekvenser - Att mäta RF både i ledare och strålat 3 februari Tema: Mixed Reality & Positionering 10.30 Mixed reality - framtidens intuitiva stödsystem 11.00 Positionering med Bluetooth 11.30 Satellitnavigering på centimeternivå - Möjligheter och begränsningar Tema: Säkerhet 13.00 FOI forskar för en säkrare värld 13.30 Säker optisk kommunikation 14.00 Sensorer och fordonssäkerhet

Ytterligare information om mässan finns på www.elektronikmassan.com

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera