Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation

Report this content

Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

- Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet. Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation, säger Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar har fem starka forskningsaktörer (Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE) med stöd av Lysekils kommun, gått in för ett skapa ett gemensamt forsknings och innovationscenter.

– Den här satsningen stärker det maritima innovationsklimatet på regional, nationell och EU-nivå. Det ligger också helt i linje med Sveriges åtagande inom det globala arbetet med hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Jessica Hjerpe Olausson som är maritim expert på Västra Götalandsregionen.

Centret kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur samt testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus. Ett annat exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak som möjliggör havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre kommer att drivas gemensamt av de sex partnerorganisationerna. Göteborgs universitet äger anläggningen tillsvidare.

Vill du veta mer eller är intresserad av att samverka med centret så kontakta:

Lena Gipperth, Göteborgs universitet, tel. 0768-581227, e-post: lena.gipperth@gu.se

Ida-Maja Hassellöv, Chalmers, tel. 0704-781849, e-post: ida-maja@chalmers.se

Fredrik Gröndahl, KTH, tel. 0706-363150, e-post: fredrik.grondahl@abe.kth.se

Thomas Angervall, RISE, tel. 010-5166674, e-post: thomas.angervall@ri.se

John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet, 010-7886806, e-post: john.munthe@ivl.se

Anne Gunnäs, Lysekils kommun, tel. 0523-613154, e-post: anne.gunnas@lysekil.se

Prenumerera