​RISE stöder livsmedelsstrategins mål

– Det är mycket glädjande att riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi som ska verka för en konkurrenskraftig livmedelskedja i Sverige, med den satsning på svensk jordbruks- och livsmedelsindustri som detta innebär. Vi inom RISE kommer att understödja industrin och samhället med den forskning och innovation som krävs för att bidra till strategins mål.

Det säger Leif Lundin, chef för RISE enhet Jordbruk och livsmedel, i en kommentar till att riksdagen nu har antagit en livsmedelsstrategi som syftar till att öka den totala matproduktionen i Sverige och stärka dess konkurrenskraft och lönsamhet.

– På RISE bedriver vi forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från primär jordbruksproduktion över förädlingsindustri och dagligvaruhandel ända till konsumentledet, säger Leif Lundin.

– Vi jobbar även från ”bord till jord” eftersom konsumentens påverkan på livsmedelskedjan och trender så som hälsa och hållbarhet får allt större betydelse för livsmedelsproduktionens utveckling.

– För att lyckas öka matproduktionen, och stärka branschens konkurrenskraft, måste livsmedelsaktörer inom näringsliv, offentlig verksamhet och forskning och innovation samverka, säger Leif Lundin.

– Det är mycket glädjande att livsmedelsstrategin nu är klubbad. Jag ser att RISE kan bidra väl till att utveckla och genomföra strategin och därmed stärka svenskt näringsliv, säger Pernilla Walkenström, divisionschef för Biovetenskap och material, där enheten Jordbruk och livsmedel hör hemma.

Kontakt:
Leif Lundin, enhetschef Jordbruk och livsmedel, 010-516 66 11, 073-070 66 11
Pernilla Walkenström, divisionschef Biovetenskap och material, 010-516 62 88, 070-839 40 40

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media