RISE vill ge svenska ärter en chans

Den svenska ärtodlingen drabbades hårt när uppköpta Findusfabriken i Bjuv lades ner i våras. Men en grupp RISE-forskare satsar nu tillsammans med livsmedelsföretagen Food for Progress, Lyckeby Starch samt Findus ärtodlarförening på nya produkter och nya marknader för de svenska ärterna. ”Give peas a chance” heter projektet som ska ta den svenska ärtodlingen till en ny nivå.

Projekttiteln är göteborgskt vitsig, men forskargruppen i Göteborg har en seriös och genomtänkt strategi, och har fått nästan 6 miljoner kronor från EU:s fond för landsbygdsutveckling för ett innovationsarbete som ska pågå till och med år 2019.

Från gröna, gula och grå svenskodlade ärter ska man ta fram en helt ny produktkategori av vegetariska livsmedel, som sedan ska introduceras på marknaden med hjälp av två väletablerade industriella partners: Food for Progress, som bland annat producerar den veganska produkten Oumph!, och Lyckeby Starch.

– Med hjälp av den infrastruktur och det kontaktnät som våra företagspartners Food for Progress och Lyckeby har, är målet att få fram en färdig konsumentprodukt efter avslutat projekt, säger Lina Svanberg, forskare och FoI-ledare vid RISE enhet Jordbruk och livsmedel.

Odla fram rätt egenskaper

För att kunna erbjuda nya spännande typer av livsmedel av ärter, ska forskarna utveckla den svenska ärtodlingen så att ärterna får de egenskaper som krävs.

– Den innovationen är möjlig genom att ärtproteiner bildar ett sammanlänkat fibernätverk när det utsätts för rätt temperatur och tryck. Den egenskapen finns hos endast få växtbaserade proteiner. Utöver ärter är det främst sojabönor som uppvisar liknande egenskaper, säger Lina Svanberg.

Ärtproteinets förmåga att bilda fibernätverk är dock starkt beroende av odlingsförhållanden, mognadsgrad och sortval, och detta samband ska projektgruppen studera närmare, bland annat med hjälp av Findus ärtodlarförening.

– Vårt mål är att göra det möjligt för svenska ärtodlare att producera en ny anpassad ärtråvara till både nationell och internationell livsmedelsindustri, säger Lina Svanberg.

Arealen kan bli mycket större

Forskarna räknar med att arealen för ärtodling kan bli större än den yta som tidigare har använts för ärtodling, och att odlingen inte kommer att vara begränsad till Skåne.

– Det här kan bli ett sätt att hitta ett hållbart svenskt alternativ till sojabönan, som grund för att producera nya växtbaserade livsmedel med spännande texturer och smaker. Då skulle vi åstadkomma tre vinster: minskad klimatpåverkan, förbättrad folkhälsa och en satsning på lokal, lönsam svensk jordbruksproduktion, säger Lina Svanberg.

Kontakt: Lina Svanberg, forskare och FoI-ledare vid RISE enhet Jordbruk och livsmedel, 010-516 66 79, lina.svanberg@ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media