Sveriges mest noggranna klockor ger oss en extratimme på söndagSP ansvarar på regeringens uppdrag för den nationella tidhållningen. Det görs med hjälp av flera atomur, cesiumur och väteur, som ständigt jämförs med fler än 200 andra atomur runt om i världen för maximal precision.

- Jämförelsen får vi genom mätningar mot satelliter inom GPS-systemet via den Internationella Byrån för Mått och Vikt strax utanför Paris, säger Kenneth Jaldehag, forskare vid SPs laboratorium för tid och frekvens.

Första sommartiden år 1916 Tiden för övergångar mellan normaltid och sommartid bestäms av Sveriges regering genom ett EU-direktiv. Den amerikanske statsmannen och uppfinnaren Benjamin Franklin föreslog införandet av sommartid redan 1784. Det var först 1916 som flera europeiska länder införde den nya metoden som ett sätt att spara energi och utnyttja den ljusa årstiden bättre. Detta trots omfattande protester - det påstods till exempel i många länder att korna skulle bli förvirrade om man mjölkade dem en timme tidigare

Fröken Ur bor i Borås Den tid som ges av Fröken Ur är direkt kopplad till SPs atomur, som tillsammans upprätthåller den nationella tidsskalan i Sverige. Fröken Ur anger förutom timma, minut och var tionde sekund med hjälp av en ton, även dag, månad och år en gång per minut. Dessutom anges normaltid och sommartid ett dygn före och efter aktuellt datum.

- Den som vill justera klockan i sin dator kan gå in på SPs webbplats (www.sp.se) och få uppgift om rätt tid, säger Kenneth Jaldehag.

För 2004 är sommartiden 28 mars - 31 oktober

För mer information, kontakta Kenneth Jaldehag på SP, tel 033-16 54 08, 070-690 59 91

Staffan Ljung, informationschef SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Box 857, 501 15 Borås Tel dir 033-16 51 00, 070-672 89 70, vxl 033-16 50 00 staffan.ljung@sp.se www.sp.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera