Tre institut samarbetar kring elektronikforskningGenom detta samarbete blir våra tre institut en starkare och mer konkurrenskraftig leverantör av FoU-tjänster till näringsliv och samhälle, menar, Madelene Sandström, GD för FOI och Hans Hentzell, vd för Acreo och Claes Bankvall, vd för SP.

Kartan över de svenska forskningsinstituten ritas om i snabb takt. Utvecklingen går mot ökad samverkan och färre och större institut. Nu startar Acreo, FOI och SP samarbete inom framtidsområdena robust elektronik, mikrovågsteknik samt IT- och funktionssäkerhet.

Kritisk massa uppnås - Viktigt är att vi tillsammans kan uppnå en kritisk massa inom de framtidsområden som vi har identifierat. Fortsätter vi var och en för sig blir det betydligt tuffare att vara en tung leverantör inom exempelvis mikrovågsteknik, säger Jan Jacobson, chef för SPs elektronikenhet.

Kompletterar varandra bra Acreo, SP och FOI sysselsätter totalt cirka 2 000 personer, varav ungefär en fjärdedel arbetar med elektronik och IT.

- Tack vare samarbetsavtalet ska det gå lätt att snabbt plocka samman kompetenta grupper av forskare och ingenjörer som kan tackla de problem uppdragsgivarna kommer med, säger Svante Ödman, forskningschef på FOI.

- Vi har noga gått igenom verksamheterna och ser att vi kompletterar varandra bra. Nu får vi fina möjligheter att få fler uppdrag, både från kunder i Sverige och utomlands, säger Mårten Armgarth, Manager Sales på Acreo.

Kortfakta om instituten Acreo är ett forsknings- och utvecklingsbolag. Acreo bidrar till ökande lönsamhet, tillväxt och nyföretagande genom att förädla och förmedla forskningsresultat till kommersialiserbara produkter och processer inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. www.acreo.se

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet.

SP är inriktat på behovsmotiverad, teknisk forskning, medverkar i utbildning och program för teknikspridning och erbjuder ett brett tjänsteutbud inom teknisk utvärdering och mätteknik. SP är ett teknikbrett institut som spänner från bygg och miljö till elektronik. www.sp.se

För mer information, kontakta:

Jan Jacobson, chef SP Elektronik, 033-16 56 97, jan.jacobson@sp.se,

Svante Ödman, forskningschef FOI, 08-555 042 10, 070-927 72 82, svante.odman@foi.se,

Mårten Armgarth, Manager Sales, Acreo, 011-36 36 39, 070-528 25 00, marten.armgarth@acreo.se

SPs informationschef: Staffan Ljung, tel 033-16 51 00, 070-672 89 70, e-post: staffan.ljung@sp.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera