Upplev Sandby borgs våldsamma historia virtuellt

Imorgon, 3 oktober, får Kalmar läns museums besökare uppleva Sandby borgs historia i virtual reality (VR) med hjälp av statliga IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och är ett samarbete med Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet.

I projektet undersöker RISE Interactive hur VR-teknik kan användas för att väcka historiska platser till liv. Sandby borg var för 1600 år sen platsen för en massaker – men den spännande historien har ju hittills inte gått att uppleva.

Virtual Reality-teknik kan blanda ljud, 3D-grafik, film och foto för att skapa en immersiv upplevelse där användaren får en känsla av att befinna sig i den virtuella miljön, t.ex upptäcka omgivningarna på egen hand.

Dagen inleds med en presentation av projektet och en VR-upplevelse. Syftet är att testa en demo av en VR-upplevelse på museibesökarna och få deras återkoppling för att kunna dra lärdomar inför framtida projekt. Forskningsresultaten innebär en stor potential för besöksindustrin, som skulle kunna skapa nya destinationer av platser som i den fysiska miljön är närmast osynliga.

Kontaktperson:

Arianit Kurti, studioföreståndare, RISE Interactive, Norrköping, arianit.kurti@ri.se, 076-244 35 58

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media