Marknadsmeddelande 190/18 – Risk Intelligence A/S noteras på Spotlight Stock Market den 17 augusti 2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Risk Intelligence A/S:s aktie är den 17 augusti 2018. Kortnamnet för aktien är RISK.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 766 914,00 DKK fördelade på 7 669 140 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: RISK
Aktienamn: Risk Intelligence 
ISIN-kod: DK0061031978
Orderboks-ID: 4HLP
CFI: ESVUFN
FISN: Risk Intel./-
Organisationsnummer: 27475671
LEI: 549300PN7NC2XGZP3641 
Kvotvärde: 0,10 DKK
Första dag för handel: 17 augusti 2018
Antal aktier: 7 669 140 
Marketsegment: ATDK
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 13 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Risk Intelligence A/S levererar hot- och riskbedömningar globalt i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och genomföra uppdrag i riskfyllda områden. Bolaget erbjuder en digital plattform, Risk Intelligence System (MaRisk+PortRisk), vilken presenterar en samlad global vy över risker i realtidsmiljö för kust- hav- och hamnområden. Utvecklingen av Risk Intelligences tredje modul LandRisk, för landrisker, har inletts. Med lanseringen av LandRisk sammanbinder bolaget en hel kedja av identifikation och markering av risker och hot, såväl på land som offshore