Bokslutskommuniké för RKS AB (publ) avseende verksamhetsåret 2002

Bokslutskommuniké för RKS AB (publ) avseende verksamhetsåret 2002 Fjärde kvartalet i sammandrag: * Omsättningen uppgick till 60,9 (85,6) Mkr * Resultat före goodwill uppgick till 2,1 (-4,8) Mkr * Resultat före skatt uppgick till 0,6 (-11,5) Mkr * Kassaflödet uppgick till 5,0 Mkr, vilket förbättrade likviditetsreserven som uppgick till 23,1 Mkr * Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00450/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar