Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - mars 2003

Delårsrapport för RKS AB (publ) avseende perioden januari - mars 2003 Första kvartalet i sammandrag: · Resultat före goodwill uppgick till 0,2 (-4,5) Mkr · Omsättningen för perioden uppgick till 57,7 (76,4) Mkr · Nytt resultatlönesystem infört · RKS utvecklar globalt beslutsstödssystem åt Amersham Biosciences · ALKA Forsikring utökar RKS åtagande genom implementering av CRM-system · Nyemission om 22,7 Mkr föreslås bolagsstämman RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige samt ett i Danmark. Antalet medarbetare uppgick per 2003- 03-31 till 265. För ytterligare information, kontakta: RKS Ingemar Söderlind Tel: 08-50 69 00 00 ingemar.soderlind@rks.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar