Ledarskifte i RKS

Ledarskifte i RKS RKS verkställande direktör, Ingemar Söderlind, lämnar sin tjänst per den första augusti 2003. Ny vd blir Jan Anderson, som idag är chef för RKS största affärsenhet RKS Syd. Ingemar Söderlind kommer att fortsätta verka för RKS genom att kvarstå i företagets styrelse samt arbeta med särskilda uppgifter inom bolaget fram till den 31 december 2003. Jan Anderson har varit anställd inom RKS sedan bolaget bildades 1989 och har varit chef för RKS Syd sedan 1990. RKS Syd har under Jan Andersons ledarskap utvecklats starkt med hög tillväxt och en god lönsamhet. RKS har under det senaste året genomfört kraftfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till de nya marknadsförutsättningar som nu råder. - I och med de genomförda åtgärderna och att företagets finansiering säkerställts genom en nyligen framgångsrikt avslutad nyemission, känns det naturligt att lämna över rodret till en ny befattningshavare, säger Ingemar Söderlind. - Ingemar Söderlinds arbete med att omstrukturera RKS har i och med nyemissionens slutförande nått en viktig milstolpe och ett nytt ledarskap känns naturligt, säger Kåre Gilstring, styrelseordförande i RKS. - Jag är glad över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att ta över det fulla operativa ansvaret för RKS, säger Jan Anderson. Efter många år inom RKS-koncernen känner jag företaget och dess medarbetare väl. Jag ser mycket stora utvecklingsmöjligheter för RKS i framtiden. Stockholm den 4 juli 2003 RKS AB Styrelsen RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. För mer information http://www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: RKS Kåre Gilstring, Styrelseordförande RKS Tel. 0708-236604 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar