Oracle och RKS fördjupar samarbetet inom Utbildningsområdet

Oracle och RKS fördjupar samarbetet inom Utbildningsområdet Oracle och RKS utvidgar sitt långvariga samarbete att även omfatta den öppna och den företagsanpassade utbildningen. Samarbetet innebär att RKS blir en utbildningspartner till Oracle inom områdena Core Technology och Oracle E-Business Suite. RKS har under mer än tio år framgångsrikt levererat utbildning kring Oracles produkter. I och med tecknandet av avtalet om samarbete kring försäljning av affärssystemet Oracle E-Business Suite tidigare i år, har behovet av samarbete kring utbildning blivit allt tydligare. - RKS kursutbud kommer att bli en del Oracles totala utbildningsutbud. Det innebär en utvidgning av Oracles utbud där kunderna erbjuds en större valfrihet. Oracle får ökad kapacitet i form av fler erfarna lärare ur RKS konsultkår och RKS får tillgång till Oracles infrastruktur och ett bredare utbud, säger Karin Pihlgren, Affärsområdeschef Utbildning, Oracle Svenska AB. - Detta är ett naturligt steg för oss, säger Ingemar Söderlind, VD RKS. Vi har framgångsrikt utvecklat och genomfört utbildning inom Oracles produktområde under mer än 10 år. Vår styrka är att vi, genom djup erfarenhet av Oracles utvecklingsmiljö, kombinerar kvalificerade uppdrag och utbildning. Detta har resulterat i en kompetensöverföring till våra kunder som är mycket uppskattad. Genom det nya samarbetet får vi tillgång till Oracles infrastruktur, material och ny teknik bland annat inom e- learning. Det innebär också att vi kan erbjuda våra medarbetare en utveckling och snabbare tillgång till nya produkter och information från Oracle. RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta B2B-lösningar. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 17 kontor i Sverige, drygt 370 medarbetare och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se Oracle levererar mjukvaran för Internet. För ytterligare information, kontakta: RKS, Kurt Lindström, vice VD tel 08-7291811, email:kurt.lindstrom@rks.se eller Karin Ekman, informationsansvarig, tel 040-6606536, email:karin.ekman@rks.se Oracle Svenska AB, Karin Pihlgren, Affärsområdeschef Utbildning, tel 08- 477 34 87, email:karin.pihlgren@oracle.com eller Karin Bergseth, marknadskommunikation, email:karin.bergseth@oracle.com, tel 08-477 33 17. Information om Oracle finns också tillgänglig på http://www.oracle.se och http://www.oracle.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar