RKS, Sun och Oracle inleder samarbete kring ekraft

RKS, Sun och Oracle inleder samarbete kring ekraft Integration av affärsprocesser, verksamhetsstyrning, logistik, hantering av kundrelationer. Om det handlar årets SnOW-konferens, som startade den 18 januari i Lillehammer och pågår i fyra dagar framåt. I samband med seminariet inleder också RKS, Sun och Oracle ett helt nytt samarbete kring ett gemensamt logistikkoncept - ekraft. RKS är en av fyra guldsponsorer till Sun och Oracle under SnOW 18-21 januari 2001 i Lillehammer, dit företrädare från Sveriges och Norges ledande företag är inbjudna. I samband med SnOW - "Sun and Oracle World" - går också startskottet för det nya samarbetet mellan RKS, Sun och Oracle. - En av de starkaste drivkrafterna i samhället är konkurrens och just nu finns det stora möjligheter att skaffa sig ett försprång gentemot konkurrenterna. En effektiviserad logistikkedja, från underleverantör till slutkund, genom utkontraktering via internet innebär stora rationaliseringsvinster, säger Ingemar Söderlind, VD för RKS. - Därför har RKS, Sun och Oracle utarbetat en gemensam konceptlösning baserad på informationsteknologi som innebär kraftigt stärkt konkurrenskraft. - Samarbetet är ett viktigt steg framåt för RKS som nu ytterligare stärker sin position inom områdena affärssystem och internetbaserade lösningar för e-business, säger vidare RKS VD Ingemar Söderlind. Samtidigt får våra kunder nytta av RKS, Suns och Oracles djupa kunskap inom tillverkande och distribuerande företag - en kunskap som kommer att växa och utvecklas ytterligare i takt med vårt samarbete inom logistik och e-business. Under våren 2001 kommer ett antal seminarier att hållas på olika platser i Sverige. Syftet är att introducera ekraft, ett koncept kring den nya logistiken och som består av RKS som systemintegratörer av affärssystemet Oracle E-Business Suite och systemplattformar från Sun. Hittills är tre seminarier fastställda - i Stockholm den 21 februari, i Göteborg den 27 februari och i Sundsvall den 12 mars - men fler orter kan mycket väl bli aktuella. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 18 kontor i Sverige, drygt 380 medarbetare och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. Sun Microsystems Sun Microsystems är världens ledande leverantör av öppna system, nätverkslösningar samt Internet- och intranätteknologi. Bland produkterna finns Sun Enterprise-servrar, storage-lösningar, Ultra arbetsstationer, operativsystemet Solaris, Sun Ray-terminaler och programmeringsmiljön Java. Sun omsätter cirka 15 miljarder dollar och har 37 000 anställda i hela världen. I Sverige finns Sun Microsystems AB med en omsättning på cirka två miljarder kronor. Oracle Oracle levererar mjukvaran för affärssystem på Internet och är den enda leverantören som erbjuder en heltäckande lösning för företag som vill omforma sin verksamhet till en e-business. Oracle är världens näst största mjukvaruföretag med en omsättning på över 10 miljarder USD i 145 länder med 43.000 medarbetare och ett mycket stort antal samarbetspartners. Oracle Svenska AB har f n ungefär 425 medarbetare och omsatte 931 MSEK under sitt senaste verksamhetsår. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Uppsala och Värnamo. För ytterligare information, kontakta: RKS Mats Engberg, Marknadschef tel 070- mats.engberg@rks. Oracle E-Business Suite, RKS AB 583 57 38 se Sun Microsystems Leif Nordlund, Partneransvarig tel 08-631 leif.nordlund@sun Sun Microsystems AB 12 99 .se Oracle Svenska AB Lennart Johansson, tel 08-477 lennart.johansson Partneransvarig Oracle Svenska 34 01 @oracle.com AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar