• news.cision.com/
  • RKS/
  • RKS AB och Epona Services AB etablerar samarbete i Öresundsregionen kring Oracles produkter.

RKS AB och Epona Services AB etablerar samarbete i Öresundsregionen kring Oracles produkter.

Report this content

RKS AB och Epona Services AB etablerar samarbete i Öresundsregionen kring Oracles produkter. RKS region Syd och Epona Services har inlett ett samarbete kring Oracles produkter. Båda företagen är marknadsledande inom sitt respektive specialområde; RKS inom konsulttjänster för Oracle-baserade IT-lösningar och Epona Services inom konsulttjänster kring affärssystemet Oracle E- Business Suite. Tillsammans erbjuder man nu kunder i södra Sverige och på Själland ett komplett tjänsteutbud kring Oracles produkter för databashantering, datalager, beslutsstöd, samarbete, systemutveckling, systemintegration och affärssystem. "Nu kan vi erbjuda kunden en lösning som är anpassad efter dess egna förutsättningar - integration av befintliga system, bygga ett nytt skräddarsytt eller köpa en färdig standardmodul", säger Jan Anderson, regionchef RKS region Syd. RKS är sedan länge certifierad partner till Oracle och finns med sin tekniska expertis hos de flesta företagen som utvecklar sitt IT-stöd på Oracles plattform. Epona Services är certifierad partner till Oracle inom affärssystemssidan och har en bred och unik kompetens inom alla områden som applikationen omfattar. Epona Services har, precis som RKS inom sitt område, relationer med de flesta kunder i regionen. Samarbetet omfattar såväl befintliga kunder som nya, som alla får en stor och väl etablerad konsultorganisation att tryggt kunna vidareutveckla sitt IT-stöd tillsammans med. Både RKS och Epona Services har mycket goda relationer till Oracle. Oracle ser positivt på det nya samarbetet. "Vi konstaterar med glädje att vår starkaste partner på teknologisidan, RKS, gör gemensam sak med en av våra absolut starkaste partners inom affärssystemet E-Business Suite, Epona" säger Anders Kalmerström, Marknadschef på Oracle Svenska AB. "Tillsammans skapas en unik gruppering som kan erbjuda tjänster kring Oracles hela produktportfölj. Det är i denna helhetssyn Oracle, RKS och Epona kan ge företag mer kostnadseffektiva lösningar på affärsbehov." RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark, drygt 300 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. Epona Services AB Epona Services affärsidé är att, erbjuder kunderna professionell service och vara en långsiktig partner inom förändringsarbete och implementering av Oracle E-Business Suite och kompletterande IS/IT-produkter. Genom att skapa optimala kundlösningar i Oracle E- Business Suite effektiviserar Epona Services kundens affärsprocesser, organisation och medarbetare. Epona Services har sitt kontor med tolv anställda i Lund. För mer information http://www.epona.se För ytterligare information, kontakta: RKS Jan Anderson, Regionchef RKS Syd Tel: 040-698 53 01 jan.anderson@rks.se Epona Services AB Anders Hollerup, VD Tel: 046-31 36 02 anders.hollerup@eponaservices.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021029BIT00560/wkr0002.pdf

Dokument & länkar