RKS återförsäljare för Oracle E-Business Suite

RKS återförsäljare för Oracle E-Business Suite RKS och Oracle har skrivit ett återförsäljaravtal för Oracle E-Business Suite. Avtalet gäller samtliga moduler för affärssystem, allt från ekonomisystem, distribution och system för tillverkande industri, s k ERP, till kompletta system för elektroniska affärer, CRM och Supply Chain. RKS blir partner till Oracle mot tillverkande och distribuerande företag i Norden och Preferred Partner mot små och medelstora företag inom denna marknad. Med RKS starka kompetens och kunskap inom affärssystemsområdet kommer vårt samarbete att leda till en stark marknadsposition. Elektroniska affärer mellan företag, B2B, förväntas växa kraftigt i den nya ekonomin de kommande åren. RKS kompetens och erfarenhet inom databasutveckling för elektroniska affärer tillsammans med Oracles databasteknik och världsledande lösningar för elektroniska affärer blir en värdefull kombination för kunden. Oracle är världsledande inom mjukvara för e-business och en av världens ledande leverantörer av affärssystem. För Oracle E-Business Suite är tillväxten idag högre än för övriga leverantörer, vilket innebär att Oracle vinner marknadsandelar. Oracle E-Business Suite integrerar hela affärsprocessen ­ e-handel, försäljning, service, leveranser, tillverkning, ekonomi, projekt och personal. Applikationerna fångar upp all nödvändig information för att ge en komplett bild av verksamheten - Det här känns helt rätt. Oracle E-Business Suite i kombination med RKS stora Oracle-kunnande ger oss möjlighet att öka kundnyttan där vi kan erbjuda lösningar genom hela affärsprocessen i den nya ekonomin, säger Ingemar Söderlind, VD RKS. - Den här utvecklingen av RKS och Oracles framgångsrika partnerrelation är mycket välkommen. Vår långvariga relation är en extra styrka i kundsegmentet tillverkande och distribuerande företag i Norden, kommenterar Kjell Duveblad, VD Oracle Svenska AB. Oracle Oracle levererar mjukvaran för affärssystem på Internet. Http://www.oracle.com, Http://www.oracle.se RKS RKS AB är ett kunskapsföretag som erbjuder affärslösningar samt konsult- och utbildningstjänster inom avancerad systemutveckling, affärssystem, elektroniska affärer, mobila informationslösningar och informationslager. Företaget, som bildades 1989, har idag 330 anställda på 16 orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. Kunderna är företag och organisationer med hög IT-mognad och strategisk inriktning på användandet av informationssystem. RKS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Http://www.rks.se För ytterligare information, kontakta: RKS AB Ingemar Söderlind, VD Tel. 08-729 18 03. epost: ingemar.soderlind@rks.se Karin Ekman, Informationsansvarig Tel 040-660 65 36, epost: karin.ekman@rks.se Oracle Svenska AB Bo Lundblad, Alliances Manager Tel. 08-477 34 43, epost:blundbla@se.oracle.com Karin Bergseth, Marknadskommunikation Tel. 08-477 33 17, epost:kbergset@se.oracle.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00800/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00800/bit0003.jpg Bild

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.