RKS ensamma om kurser inom Quest

RKS ensamma om kurser inom Quest RKS genomför efter sommaren de första kurserna i verktygen från Quest Software. Ingen annan återförsäljare genomför kurser som dessa och Quest Software själva har heller inget kursutbud. Kurserna är framtagna av RKS och täcker verktygen TOAD, SQL Navigator och Spotlight för Oracle (tidigare namn Instance Monitor). Verktygen från Quest Software effektiviserar arbetet med utveckling, drift och underhåll av databaser i Oracle-miljö. Produkterna förenklar och minimerar tiden för många tidsödande arbetsuppgifter och ger därmed användarna möjlighet att vara proaktiva. - De nya kurserna ger våra kunder möjlighet att komma igång snabbare. En hel utvecklings- eller driftavdelning kan på detta sätt snabbt komma in i ett nytt gemensamt arbetssätt som effektiviserar arbetet, säger Joakim Wenberg, produktansvarig RKS. Genom de nya kurserna vill vi också visa att kärnan i RKS verksamhet är kompetensspridning, oavsett det gäller utbildning, konsulttjänster eller produktförsäljning. - Vi ser tydligt behovet av utbildning när vi är ute hos kunderna. I förlängningen utökar vi utbudet till fler områden och även till företagsanpassade utbildningar, fortsätter Joakim Wenberg. - Kurserna inom Quest-området känns som ett naturligt komplement till vårt i övrigt breda kursutbud inom våra kompetensområden, säger Tanja Ilic, utbildningschef RKS. RKS RKS AB är ett kunskapsföretag som erbjuder affärslösningar samt konsult- och utbildningstjänster inom elektroniska affärer, mobila informationslösningar, avancerad systemutveckling, affärssystem och informationslager. Företaget, som bildades 1989, har idag 330 anställda på 16 orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. Kunderna är företag och organisationer med hög IT-mognad och strategisk inriktning på användandet av informationssystem. RKS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Http://www.rks.se För ytterligare information, kontakta: Joakim Wenberg, Produktansvarig RKS Tel. 070-688 99 49, epost: joakim.wenberg@rks.se Tanja Ilic, Utbildningschef RKS Tel 08-729 18 99, 070-589 18 99, epost: tanja.ilic@rks.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT00850/bit0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar