RKS genomför full integration av Affärs- och Produktionssystem

Report this content

RKS genomför full integration av Affärs- och Produktionssystem RKS AB och EC Automation i konsortium levererar ett komplett integrerat affärs- och MES-system (Manufacturing Execution System) till AB Tripasin i Malmö, baserat på RKS PQL-koncept. Lösningen bygger på affärssystemet Jeeves Enterprise och InSQL från Wonderware. Det unika i lösningen ligger i integrationen mellan systemen. MES-systemet mäter och loggar kvalitetspåverkande produktionsdata. Via ett gränssnitt lagras produktionsdata i affärssystemet och knyts till batcher och individer. Därmed uppnås full spårbarhet från varje enskild individ eller leverans tillbaka till alla relevanta kvalitetspåverkande faktorer i produktionen. Avvikelselarm från MES-systemet kan uppdatera affärssystemet och exempelvis ändra status, frisläppa eller spärra lager. Lösningen ger full spårbarhet i flera dimensioner och blir ett kraftfullt verktyg för optimering av processer utifrån vilka produktionsförutsättningar som givit bäst utfall, uppföljning av reklamationer mm. All data, från priser och leveransdag till temperaturer i kylrum, lagras i ett och samma system och blir lättåtkomlig för alla berörda. Begreppet spårbarhet får en helt ny innebörd jämfört med traditionell batchspårning. - Förutsättningen för att kunna optimera/effektivisera sin verksamhet är att ha kontroll på det man gör. Har man inte kontroll, kan man inte heller identifiera verksamhetens starka och svaga sidor. Vi har valt en lösning som baserar sig på ett modernt affärssystem innehållande bl. a en logistiklösning, ett kvalitetssystem, integration mot och vidareutveckling av befintligt produktionssystem till ett komplett MES-system, säger Erik Frederiksen, projektledare AB Tripasin. Lösningen involverar RKS som affärsutvecklare, lösningsdesigner och leverantör av affärssystemet samt Elektrocentralen (EC automation) för design av MES-systemet och integreringen mot affärssystemet. AB Tripasin AB Tripasin är Sveriges enda och en av Europas modernaste fabriker för tillverkning av korvskinn på bas av kollagen - NATURIN. Tarmen används både till varm- och kallrökta korvar såsom Falukorv, Lökkorv, Medisterkorv och olika typer av Salamikorv. Företaget, som idag är ca 150 anställda, tillverkar NATURIN-tarm motsvarande ett helt varv runt jorden - årligen. Tripasin säljer ca 40% av sin produktion på den svenska marknaden genom Schaub-Tico AB och resterande exporteras till ett tjugotal olika länder runt om i världen. EC Automation EC Automation ingår i den franska el- och informationsteknologikoncernen GTIE International. GTIE är totalt 25000 anställda och finns i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, England och Sverige. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta B2B-lösningar. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 17 kontor i Sverige, drygt 360 medarbetare och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, kontakta: Ingemar Söderlind, Tel. 08-729 18 03. VD RKS ingemar.soderlind@rks.se Klas Ahlbeck, Tel: 070-656 57 91, projektledare RKS klas.ahlbeck@rks.se Erik Frederiksen, projektledare Tripasin Tel: 040-28 78 00, erik.frederiksen@tripasin.se Birger Johansson, B U Manager, EC Automation, 040-6806021, birger.johansson@ecel.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar