RKS hjälper Posten med databasövervakning

RKS hjälper Posten med databasövervakning RKS har sålt övervakningsverktyg till Posten för övervakning av nätverk, maskiner och framför allt databaser. RKS är Sveriges återförsäljare för Quest Software som utvecklat dessa produkter. Ordersummen uppgår till 1 Mkr. Aktuella produkter är I/Watch och SQL Xpert. Posten har köpt I/Watch som ett led i deras strävan att köra ett operatörslöst övervaknings-system med full kontroll för databasmiljön (Oracle). Verktyget I/Watch ger även information om nätverksbelastning och maskinresurser. Tyngdpunkten i verktyget ligger dock på databassidan, där man kan få mycket detaljerad information om statusen på sina databaser. Avgörande för Posten var den höga detaljrikedomen på databaserna samt enkelheten att installera och administrera systemet. Detta har i princip gjorts av Postens egna databasadministratörer. I/Watch kan larma på en mängd olika sätt, vilket också var viktigt, exempelvis via e-mail eller SMS. Eftersom Posten också skall utveckla egna applikationer i framtiden behövdes ett kraftfullt verktyg för optimering av sql. Behovet av att hitta tunga sql-satser i befintliga system förelåg också. SQLab Xpert ger Posten möjlighet att göra detta arbete betydligt enklare. Verktyget ger också förslag till optimering av olika sql:er och skapar även den nya sql:en. Posten räknar med minskade kostnader för drift av sina system, färre driftstopp tack vare en god överblick av sina databaser och en jämnare arbetsbelastning på sin personal. - Vi har samma goda framgång med försäljningen som Quest har på sin hemmamarknad i USA. Vår försäljning av Quest-produkter har under 1:a kvartalet ökat med 200%. Vi tillhör redan de största leverantörerna när det gäller verktyg för utveckling och övervakning av Oracle-system, säger Tomas Nabel, regionchef RKS Stockholm. RKS RKS AB är ett kunskapsföretag som erbjuder affärslösningar samt konsult- och utbildningstjänster inom avancerad systemutveckling, affärssystem, elektroniska affärer, mobila informationslösningar och informationslager. Företaget, som bildades 1989, har idag 330 anställda på 16 orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer med hög IT-mognad och strategisk inriktning på användandet av informationssystem. RKS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 17 maj 1999. För mer information: www.rks.se För ytterligare information, kontakta: Joakim Wenberg, säljare RKS Data Tel. 08-729 18 44, 070-688 99 49 E-post: joakim.wenberg@rks.se Tomas Nabel, regionchef RKS Stockholm Tel: 08-729 18 10, 070-565 57 30 E-post: tomas.nabel@rks.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000509BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000509BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar