RKS sjösätter optionsprogram

RKS sjösätter optionsprogram Teckning av optionsprogram som RKS ordinarie Bolagsstämma beslutat om kommer att ske under perioden 2 - 12 maj 2000. Bolagsstämman beslutade att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjuda teckningsoptioner att användas för att ge nyanställda möjlighet att bli delägare i RKS samt till för företaget ledande befattningshavare. Optionsprogrammet innebär att RKS emitterar skuldebrev om nominellt högst 215 000 kronor förenade med högst 215 000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B att tecknas av RKS Data AB. Vid fullt utnyttjande innebär emissionen en utspädning om ca 5,2 % av aktiekapitalet. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt ägarengagemang hos ledning och övriga medarbetare förväntas höja motivation i det framtida arbete och stimulera till ett ökat intresse för verksamheten. Teckningskursen motsvarar ett belopp uppgående till 200% av den genomsnittliga aktiekursen för aktier i RKS av serie B för perioden 25 april 2000 t o m 5 maj 2000. RKS RKS AB är ett kunskapsföretag som erbjuder affärslösningar samt konsult- och utbildningstjänster inom avancerad systemutveckling, affärssystem, elektroniska affärer, mobila informationslösningar och informationslager. Företaget, som bildades 1989, har idag 330 anställda på 16 orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer med hög IT-mognad och strategisk inriktning på användandet av informationssystem. RKS är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 17 maj 1999. För mer information: www.rks.se För ytterligare information, kontakta: Sten Marthinsson, vd, RKS AB Tel. 08-729 18 34, 070-572 95 44 E-post: sten.marthinsson@rks.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser.

Dokument & länkar