• news.cision.com/
  • RKS/
  • Sonat och RKS i samarbete för konkurrenskraftig logistik till tillväxtföretag

Sonat och RKS i samarbete för konkurrenskraftig logistik till tillväxtföretag

Report this content

Sonat och RKS i samarbete för konkurrenskraftig logistik till tillväxtföretag Kombinerar logistik- och IT-expertis för utkontrakterad logistikavdelning Svenska Sonat, tillväxtföretagets partner för en flexibel och kunddriven försörjningskedja, har inlett ett samarbete med IT-konsultföretaget RKS. Samarbetet innebär att RKS kommer att implementera systemplattformen Oracle E-business Suite i Sonats kundlösningar, där Sonat erbjuder tillväxtföretag en utkontrakterad logistikfunktion som hanterar styrning, planering och integration av hela kedjan från underleverantör till slutkund. RKS ska inledningsvis installera Oracle E-business Suite hos Sonats kund medicinteknikföretaget Personal Chemistry. - RKS är en erkänt duktig och marknadsledande aktör inom Oracle-sfären och därmed en utomordentlig partner för Sonat, säger Kjell Rundqvist, VD på Sonat. Med RKS Oracle-kompetens kan vi erbjuda tillväxtföretag effektivitet och konkurrenskraft i logistikprocesserna som ingen annan aktör kan matcha idag. - Vi ser samarbetet med Sonat som en oerhört viktig del i vår utveckling, säger Ingemar Söderlind, VD på RKS. Sonat ligger i framkanten med sin strategiska kompetens inom utformning och styrning av kunddrivna försörjningskedjor, inte minst i förståelsen för hur det senaste IT-stödet kan utnyttjas för att optimera försörjningskedjan. RKS är partner till Oracle och Sveriges ledande leverantör av konsult- och utbildningstjänster kring Oracles produkter. Installationen hos Personal Chemistry blir den första svenska installationen av Oracle E-business Suite release 11i . RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta B2B-lösningar. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS är sedan 1999 noterat på Om Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har idag 360 medarbetare på 17 kontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm och omsättningen 1999 var 207 miljoner kronor med en vinst före skatt på 17,3 miljoner kronor. Sonat AB Sonat är ett kunskapsföretag vars affärsidé är att erbjuda tillväxtföretag en fullständig logistikfunktion. Sonat tar ansvar för ledning, planering och drift av hela försörjningskedjan, från leverantör till slutkund. Sonat ersätter inte bara kundens egen logistikavdelning, utan tar också ansvar för att genomföra nödvändiga förändringar i processer hos leverantörer och andra logistikaktörer i försörjningskedjan. Kittet i den kundunika försörjningskedjan är en integrerad IT-infrastruktur, som bygger på Oracle E-Business Suite och Viewlocitys integrationsprogramvara AMTrix. Sedan etableringen 1995 har Sonat erbjudit konsulttjänster inom Supply Chain Management, försörjningsstrategier, leverantörsutveckling och e- business strategi. Företaget har idag 12 medarbetare, med upp till 20 års erfarenhet av management och logistik. För mer information, kontakta: Kjell Rundqvist VD, Sonat AB Charlotta Stålberg, Presskontakt, Text 100 AB Tel: 08-202740, 070-5306566 Tel: 08-545 51 772, 0733-60 33 90 E-post: kjell.rundqvist@sonat.se E-post: charlottas@text100.se Ingemar Söderlind VD, RKS AB Tel: 08-729 18 03, 070-689 18 03 E-post: ingemar.soderlind@rks.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar