Svenska Kraftnät väljer RKS som leverantör av IT-tjänster

Report this content

Svenska Kraftnät väljer RKS som leverantör av IT-tjänster För vidareutveckling av det svenska stamnätet för el har Svenska Kraftnät skrivit ett treårigt avtal med IT-konsultföretaget RKS. - Det var RKS stora kompetens kring Oracle som fällde avgörandet, säger Nils Lindén, IT-chef vid Svenska Kraftnät. Samarbetet mellan RKS och Svenska Kraftnät kommer att röra systemutveckling och programmering av driftövervakningssystemet. Systemet är navet på den avreglerade el-marknaden och det som får verksamheten, med ett stort antal el-producenter, att fungera. El- leverantörer köper transporttjänsten av Svenska Kraftnät som övervakar och håller koll på belastningen. Cirka 75 procent av all el i Sverige transporteras via stamnätet. Svenska Kraftnät AB Svenska Kraftnät äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets totalt ca 15000 km långa 220 kV och 400 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Verksamheten finansieras genom de avgifter kraftproducenter, industrier och andra förbrukare betalar för att transportera el via stamnätet. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk och en myndighet som startade sin verksamhet den 1 januari 1992. Mer info på www.svk.se. RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 15 kontor i Sverige och ett i Danmark, cirka 350 medarbetare och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se www.rks.se. För ytterligare information, kontakta: Göran Nilsson, Tel: 08-50 69 00 00 göran.nilsson@rks.se Konsultchef RKS Hans Ivansson, Tel: 08-50 69 00 00 hans.ivansson@rks.se Informationschef RKS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00410/wkr0002.pdf

Dokument & länkar