Bokslutsrapport 1 september 2001 - 31 augusti 2002

Report this content

Bokslutsrapport 1 september 2001 - 31 augusti 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 633,3 (636,8) Mkr. · Resultatet efter finansnetto uppgick till 20,1 (-15,5) Mkr. Engångsposter om 19,2 (-6,6) Mkr ingår i resultatet. · Kassaflödet förbättrades kraftigt och uppgick efter investeringar till 4,3 (-80,9) Mkr. · Bruttovinstmarginalen ökade till 50,5 (48,6) procent. · rnb har i september förvärvat modeföretaget Champagne med 24 butiker. · Mikael Solberg utsedd till arbetande styrelseordförande. Frågor angående denna rapport besvaras av: VD Christel Kinning 08-670 95 10, 0733-97 95 10 CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/16/20030916BIT00440/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/16/20030916BIT00440/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar