Delårsrapport 1 september 2002 - 28 februari 2003

Delårsrapport 1 september 2002 - 28 februari 2003 ·Nettoomsättningen uppgick till 472,5 Mkr (343,3). ·Resultatet efter finansnetto exklusive engångsposter uppgick till 2,8 Mkr (20,9). ·Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 59,8 Mkr (32,4). ·Bruttovinstmarginalen minskade till 50,0 procent (52,0). ·Åtgärdsprogram för att minska kapitalbindning och förbättrad lönsamhet pågår. rnb-koncernen rnb är Sveriges ledande modeföretag för kvalitetskläder. rnb äger, driver och utvecklar starka butikskoncept för kvalitetsmedvetna kunder i olika åldrar. Följande butikskoncept ingår i rnb: Polarn O. Pyret, SOLO/Champagne, SAKS/Blombergs och NK/Varumärkesbutiker. Samtliga koncept vänder sig till en väl definierad målgrupp. rnb:s koncept arbetar med kända varumärken och har centralt välbelägna butiker. Antalet butiker uppgick per den 28 februari 2003 till 117, varav 15 drivs av franchisetagare. Verksamheten I september 2002 förvärvade rnb Champagnegruppen med 24 modebutiker i Stockholm, Göteborg och Linköping. Utöver förvärvet av Champagnegruppen har under perioden sammanlagt fyra nya butiker öppnats, varav tre Polarn O. Pyret och en Saks. En Solobutik och en Varumärkesbutik har avyttrats under perioden. Efter förvärvet av Champagnegruppen kommer etableringstakten att minska under den närmaste tiden. En ny organisation har tagits i drift under hösten, vilken både kommer att ge en effektivare kostnadsstruktur och bättre tillvarata samordningsfördelarna mellan koncernens affärsområden. Kommande informationstillfällen Delårsrapport 1 september 2002 - 31 maj 2003 lämnas den 27 juni 2003. Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002/2003 lämnas den 24 oktober 2003. Stockholm den 11 april 2003 rnb Retail and Brands AB (publ) Christel Kinning Verkställande direktör Frågor angående denna rapport besvaras av: VD Christel Kinning 08-670 95 10, 0733-97 95 10 CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99 Styrelseordförande Mikael Solberg 08-670 95 39, 0708-18 44 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00190/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar